ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bằng việc nhấn vào nút đăng ký, Quý khách đã đồng ý với nội dung của Quy định này. Quý khách vui lòng đọc kỹ Quy định sau đây trước khi sử dụng dịch vụ VIETNAM CDN và chắc rằng Quý khách đã hiểu rõ những qui định của chúng tôi.


Chúng tôi có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Quy định sử dụng dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Quý khách nên thường xuyên xem Quy định sử dịch dịch vụ khi truy cập vào webiste. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ VIETNAM CDN sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là Quý khách đã đồng ý với Quy định sử dụng dịch vụ mới.

 1. Qui định về trách nhiệm đối với người sử dụng dịch vụ
  1. Quý khách phải có đủ tư cách pháp nhân và năng lực pháp luật dân sự theo luật định để xác lập hợp đồng theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác.
  2. Quý khách phải có trách nhiệm tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm, bí mật quốc gia, an ninh quốc gia.
  3. Quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với nội dung thông tin được truyền tải trên hệ thống VIETNAM CDN của chúng tôi và chịu mọi trách nhiệm pháp lý trước pháp luật về nội dung này.
  4. Quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với nội dung thông tin được truyền tải trên hệ thống VIETNAM CDN của chúng tôi và chịu mọi trách nhiệm pháp lý trước pháp luật về nội dung này.
 2. Qui định về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ
  1. Chúng tôi không có trách nhiệm bảo đảm dịch vụ hoạt động mà không xảy ra lỗi hoặc có thể sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi có trách nhiệm cố gắng duy trì việc cung cấp dịch vụ liên tục trong thời gian nhiều nhất có thể và sẽ khắc phục khi có sự cố xảy ra.
  2. Chúng tôi cam kết giữ bí mật/ không chia sẻ/ không bán đối với toàn bộ thông tin của Quý khách bao gồm thông tin liên hệ, nội dung truyền dẫn, và các nội dung có liên quan khác phát sinh trong quá trình giao dịch, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam.
  3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có nguyên nhân từ phía Quý khách.
  4. Không bên nào chịu trách nhiệm đối với việc trễ hoặc tạm ngưng thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp phát sinh các vấn đề bất khả kháng như bạo động, khủng bố, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, các vấn đề chính trị, sự cố mạng lưới internet ….
  5. Do dịch vụ CDN là một dịch vụ toàn cầu với sự tham gia của nhiều tổ chức và cơ quan trên khắp thế giới nên chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp các cơ quan/ tổ chức quốc tế này ngưng hoặc chậm trễ cung cấp dịch vụ
 3. Qui định về việc thanh toán
  1. VIETNAM CDN có quyền yêu cầu khách hàng phải thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ
  2. Quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và đầy đủ của tất cả các thông tin thanh toán bao gồm tên tài khoản thanh toán, số tài khoản thanh toán, số thẻ tín dụng, địa chỉ cư trú, địa chỉ email… Trong trường hợp có sự thay đổi vui lòng liên lạc với chúng tôi trước khi đến kỳ thanh toán
  3. Trong trường hợp Quý khách không hài lòng với dịch vụ do chúng tôi cung cấp thì việc hoàn trả phí dịch vụ không phải là bắt buộc. Việc hoàn trả một phần hoặc toàn bộ phí dịch vụ chỉ được thực hiện khi chúng tôi và Quý khách đạt được thỏa thuận chung
  4. Nếu Quý khách phát hiện được bất kỳ sai sót nào trong việc tính toán chi phí, Quý khách có quyền phản ảnh với chúng tôi thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng
  5. Quý khách được yêu cầu phải thực hiện việc thanh toán bằng các hình thức thanh toán do chúng tôi qui định. Bất kỳ hình thức thanh toán nào khác được áp dụng nếu có xảy ra sự cố mất mát chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
 4. Qui định về việc ngưng cung cấp dịch vụ
  1. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp dịch vụ của Quý khách vi phạm các quy định của các cơ quan quản lý về thông tin và truyền thông
  2. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp Quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tấn công phá hoại tài sản của cá nhân và tổ chức khác
  3. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp Quý khách chậm trễ trong việc thanh toán phí dịch vụ hoặc số tiền trong tài khoản của Quý khách bằng 0
  4. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp Quý khách không cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết
  5. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp nhận được yêu cầu từ phía cơ quan thực thi pháp luật